ΗΟΜE ΕasyTools 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕλληνικάEnglisch / English
Η Efficient Solutions και τα EasyTools σας προσφέρουν την υπηρεσίαteamspace - Let's work together

teamspace – a success story

Ολοένα και περισσότερες εταιρίες και οργανισμοί σε παγκόσμιο επίπεδο χρησιμοποιούν το teamspace για να οργανώσουν τις καθημερινές τους εργασίες. Είμαστε περήφανοι που έχουμε ικανοποιημένους πελάτες όλων των μεγεθών από όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες που για πολλά χρόνια μας εμπιστεύονται. 


Πελάτες που χρησιμοποιούν το teamspace 

Από την ίδρυση της εταιρίας το 2001, το teamspace έχει επιτύχει σημαντική επιτυχία σε μια εκτεταμένη περιοχή από χώρες και κατηγορίες επιχειρήσεων.
Οι πολλές διαφορετικές επιλογές και λειτουργίες και η δυνατότητα να παραμετροποιούμε το teamspace ώστε να καλύπτει μοναδικές απαιτήσεις του κάθε πελάτη μας και η φιλικότητα προς το χρήστη και η λογική του τιμολόγηση συντελούν στην επιτυχία του teamspace. 


Πελάτες του teamspace Online Service

 • BBC World Service, United Kingdom
 • Beauty Bank Inc., USA
 • DZ Bank AG, Germany
 • Institute of Marine Research, Norway
 • Philips Lighting Inc., United States
 • Publicis GmbH, Germany
 • Quest Telecommunications Asia Inc., Hong Kong
 • TQ3 Travel Solutions GmbH, Germany


Πελάτες του teamspace Enterprise Server

 • Alcontrol Laboratories N.V., The Netherlands
 • BMW AG, Germany
 • Deep Well Oil & Gas Inc., Canada
 • HandlTyrol GmbH, Austria
 • Lurgi Lentjes AG, Germany
 • ProStep AG, Germany
 • Strandgaard S.A., Denmark


Πελάτες του teamspace Enterprise Portal

 • ABN AMRO Bank N.V., The Netherlands
 • Daimler AG, Germany
| FAQ | | About Teamspace  | Disclaimer | Security Statement | Terms of use |

easytools.gr  |   Efficient Solutions LTD Ερμού 73, 105 55 Αθήνα , 210 3244467, 210 3244426, info @ fsolutions.gr  |