ΗΟΜE ΕasyTools 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕλληνικάEnglisch / English
Η Efficient Solutions και τα EasyTools σας προσφέρουν την υπηρεσίαteamspace - Let's work together

teamspace – good value for your money

Η διαφάνεια και ο έλεγχος κόστους είναι απαραίτητες για κάθε τεχνολογική λύση. Στην teamspace είμαστε περήφανοι που μπορούμε και προσφέρουμε χαμηλού κόστους, ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες μας. 

Τιμοκατάλογος για την online υπηρεσία teamspace 

Οι παρακάτω τιμές αφορούν την Online Υπηρεσία.Τιμές για την λύση Enterprise Server και Enterprise Portals θα βρείτε στις "Λύσεις".

Όλα τα προϊόντα μας και οι υπηρεσίες παρέχονται σε εταιρικούς πελάτες. Οι παρακάτω τιμές είναι καθαρές τιμές. 

Κόστος ανά χρήστη

 Αριθμός

 ανά μέλος

 1ος έως 5ο:  € 3.90
 6ος -10ο:  € 2.90
 11ος – 20ο: € 2.19
 21ος - 30ο: € 1.69
 31ος -50ο:  € 1.29
 από 51ο:  € 0.99

Κόστος για αποθηκευτικό χώρο

 Χώρος

 ανά 100 MB

 έως 500MB: € 5.90
 έως 1,000 MB: € 4.90
 έως 1,500 MB: € 3.90
 έως 2,000 MB: € 3.19
έως 3,000 MB: € 2.59
 από 3,100 MB: € 1.99


Διάστημα χρήσης & εκπτώσεις

 Διάστημα

 Έκπτωση

 1 μήνα  0%
 3 μήνες  5%
 6 μήνες  10%
 12 μήνες  20%


Αναβαθμίσεις - Upgrades

Μπορείτε να αναβαθμίζετε την ομάδα σας ανα πάσα στιγμή και οι νέες λειτουργίες θα είναι διαθέσιμες άμεσα.

Τερματισμός άδειας χρήσης (Term of notice)

Μπορείτε να ακυρώσετε την άδεια χρήσης στέλνοντάς μας ειδοποίηση 30 ημέρες πριν από την λήξη της περιόδου χρέωσης. Το κόστος για τις άδειες σας εξοφλείται στην αρχή της περιόδου.

Φόροι προστιθέμενης αξίας

Μπορείτε να εισάγετε τον Αριθμό φορολογικού σας μητρώου (ΑΦΜ) όταν δημιουργείτε την ομάδα σας. 

Σε συμμόρφωση με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τους φόρους προστιθέμενης αξίας η υπηρεσία teamspace υπόκειται στο άρθρο  9.2.e της οδηγίας 6 σε σχέση με το ΦΠΑ. Ο πελάτης υπόκειται σε ΦΠΑ στην χώρα καταγωγής του για τέτοιες υπηρεσίες. 

Έτσι δεν θα έχετε ΦΠΑ στο τιμολόγιό σας αν έχετε το δικό σας ΑΦΜ και δεν έχετε έδρα την Γερμανία.  ΦΠΑ θα προστεθεί μόνο αν ζητήσετε την τιμολόγησή σας τοπικά από την Efficient Solutions.

| FAQ | | About Teamspace  | Disclaimer | Security Statement | Terms of use |

easytools.gr  |   Efficient Solutions LTD Ερμού 73, 105 55 Αθήνα , 210 3244467, 210 3244426, info @ fsolutions.gr  |