ΗΟΜE ΕasyTools 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕλληνικάEnglisch / English
Η Efficient Solutions και τα EasyTools σας προσφέρουν την υπηρεσίαteamspace - Let's work together
Question mark

teamspace – Όλες οι απαραίτητες λειτουργίες σε ένα εργαλείο!

Προσφέρουμε ένα σταθερό και πολυ λειτουργικό εργαλείο με μεγάλη ευκολία χρήσης που υποστηρίζει ολόκληρη την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία. Είναι φιλικό προς το χρήστη και με μεγάλη ταχύτητα ανταποκρίνεται στις ημερήσιες εργασίες σας. Κάντε τις δικές σας δοκιμές!

Οι μοναδικές λειτουργίες και τα προγράμματα του συστήματος  τηλεσυνεργασίας ομάδων teamspace

Forum καινοτομίας ( Innovation Forum)

Αυτή η λειτουργικότητα υποστηρίζει την διαδικασία εξεύρεσης καινοτομιών και νέων ιδεών μεταξύ διαφορετικών ομάδων. Πολλές φάσεις για συσκέψεις (brainstorming), κατατάξεις και τελική υιοθέτηση μιας ιδέας είναι διαθέσιμα. Έτσι αυτόματα μπορεί να γίνει μια δημιουργική υλοποίηση πραγματικών καινοτομιών. 
Περισσότερα
Top
Calendar

Ημερολόγιο (Calendar):

Το ημερολόγιο ξεκάθαρα εμφανίζει όλες τις ημέρες, τα θέματα (tasks) και οτιδήποτε αφορά την ομάδα.  Προσφέρει αυτόματη υπενθύμιση για σημαντικές ημερομηνίες. Όλα αυτά μπορούν να εξαχθούν σε λογισμικό ευρείας χρήσης όπως το Microsoft Outlook® ή το Lotus Notes®.
Outlook synchronization!
Περισσότερα
Top
Calendar

Επαφές (Contacts):

Τα σχετικά δεδομένα επαφής της ομάδας με πελάτες ή συνεργάτες αποθηκεύονται στις επαφές  και στοιχεία όπως Διευθύνσεις εταιριών και ομάδων όπως και διευθύνσεις web κ.α όχι μόνο αποθηκεύονται και είναι διαθέσιμα στην ομάδα αλλά και μπορούν να εξαχθούν εύκολα σε προγράμματα ευρείας αποδοχής όπως το Microsoft Outlook® ή Lotus Notes®.
Outlook synchronization!
Περισσότερα
Top
Contacts

Διαχείριση έργων (Project and task management):

Με την λειτουργία αυτή είστε σε θέση να προγραμματίζετε, να συντονίζετε και να εκτελείτε όλες τις ξεχωριστές ενέργειες και tasks της ομάδας σας. Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει πως το κάθε μέλος της ομάδας μπορεί εύκολα να δει τι πρέπει να κάνει και ποιος/α είναι υπεύθυνος και για ποιές ενέργειες (tasks) .
Περισσότερα
Top
Project and task management

Κοινά αρχεία (File sharing and exchange):

Τα αρχεία της ομάδας είναι αποθηκευμένα εδώ, και δεν απαιτείται η αποστολή τους με email απο τον καθένα προς την ομάδα. Τα μέλη της ομάδας μπορούν να βρίσκουν τα αρχεία ανά πάσα στιγμή και να πληροφορούνται για νέες εκδόσεις (versions) των αρχείων. Έτσι μόνιμα όλοι είναι συντονισμένοι στις διαρκείς διεργασίες της ομάδας. 
Περισσότερα
Top
File sharing and exchange

Δημόσιες σελίδες (Public Pages):

Με τη λειτουργία των δημόσιων σελίδων μπορείτε να δημοσιεύσετε ανοιχτά στο Internet κάποια στοιχεία όπως ανακοινώσεις, αρχεία, επαφές, ή ημερολόγια στο σύνολό τους ή με επιλογή. H πληροφορίες αυτές θα είναι διαθέσιμες στο Internet σε δημόσια θέα όπως είναι εσωτερικά διαθέσιμες για την ομάδα σας. 
Περισσότερα
Top
Public Pages

SMS:

Η λειτουργία teamspace - SMS προσφέρει έναν εύκολο τρόπο να στέλνετε μηνύματα SMS στα μέλη της ομάδας σας οπουδήποτε στον κόσμο. Το να γράψετε και να στείλετε ένα SMS είναι τόσο εύκολο όσο το να γράψετε και να στείλετε ένα e-mail. 
Περισσότερα
Top
SMS

Chat:

Μέσα από τη διαδικασία συνομιλίας Chat όλα τα μέλη της ομάδας μπορούν να συζητούν σε θέματα, ιδέες ή προβλήματα σε συνεχόμενη βάση. Καθώς αυτό ίσως δεν είναι αρκετό η συνομιλία chat μπορεί να αποθηκευτεί ως έγγραφο αυτόματα.  
Περισσότερα
Top
Chat

Συζητήσεις (Discussions):

Το Forum συζητήσεων είναι ένα δυναμικό εργαλείο επίλυσης προβλημάτων και υποστηρίζει την ασύγχρονη ανταλλαγή πληροφορίας προς τα μέλη της ομάδας. Συζητήσεις σχετικά με διαφορετικά θέματα και συνεισφορές από τα μέλη της ομάδας μπορούν να επισυναφθούν αντίστοιχα. 
Περισσότερα
Top
Discussions

Ανταλλαγή ιδεών (Brainstorming and idea evaluation):

Αυτή η λειτουργία σας δίνει ένα άριστο εργαλείο να διενεργήσετε ένα ασύγχρονο brainstorming. Μόλις συγκεντρωθούν οι ιδέες , τότε μπορούν να αξιολογηθούν ανάλογα με το πόσο σημαντικές είναι. Η αξιολόγηση γίνεται αυτόματα χάρη στο teamspace και οι ιδέες που θα αποφασίσετε να υιοθετήσετε μπορούν να προστεθούν στη διαχείριση ενεργειών (task management function).
Περισσότερα
Top
Brainstorming and idea evaluation

Πίνακας υπενθυμήσεων - ανακοινώσεων (Notice board and Bulletin):

Αυτή η λειτουργία αποτελεί μια χαλαρή πλατφόρμα επικοινωνίας για όλα τα μέλη της ομάδας. Λειτουργεί όπως ένας πίνακας ανακοινώσεων του γραφείου σας. Σημειώσεις και ανακοινώσεις μπορούν να αναρτηθούν, να διαγραφούν και να μεταβληθούν απο οποιοδήποτε μέλος. 
Περισσότερα
Top
Notice board and Bulletin

Ενέργειες (Activities):

Αυτή η εφαρμογή μπορεί να υπολογίζει και να απεικονίζει όλες τις προσπάθειες του κάθε μέλους της ομάδας σε όλες τις ενέργειες (tasks) Επιπλέον, μπορείτε να δείτε αν το έργο σας βρίσκεται εντός των χρονικών περιθωρίων του αρχικού προγραμματισμού. Έτσι μπορείτε να έχετε σε μηνιαία βάση ακριβή υπολογισμό του χρόνου που διαθέσατε ανά λογαριασμό πελάτη. 
Περισσότερα
Top
Activities

Οι ομάδες μου (myteams):

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο myteams για να συνδεθείτε σε διαφορετικές ομάδες χωρίς να απαιτείται να εισάγετε τα στοιχεία σας σε κάθε μια χωριστά.  
Περισσότερα
Top
myteams

 
| FAQ | | About Teamspace  | Disclaimer | Security Statement | Terms of use |

easytools.gr  |   Efficient Solutions LTD Ερμού 73, 105 55 Αθήνα , 210 3244467, 210 3244426, info @ fsolutions.gr  |