ΗΟΜE ΕasyTools 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕλληνικάEnglisch / English
Η Efficient Solutions και τα EasyTools σας προσφέρουν την υπηρεσίαteamspace - Let's work together
teamspace

Άριστη υποστήριξη στην εργασία σας!

Το teamspace είναι πολύπλευρο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω του Internet για απλές ομάδες αλλά και ως ιδιόκτητη άδεια χρήσης  Enterprise Server ή ως ιδιωτική άδεια Enterprise Portal σε ένα ξεχωριστό server ή εντός του intranet της εταιρείας. Επιπρόσθετα μπορεί να διατεθεί με το δικό σας σχέδιο και λογότυπο με τις δικές σας λειτουργίες και με διασυνδέσεις σε άλλες εσωτερικές σας εφαρμογές. 

Λύσεις

Το teamspace διατίθεται σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις.
 Θα θέλαμε να σας τις παρουσιάσουμε. Επικοινωνήστε μαζί μας να δούμε ποια λύση σας ταιριάζει καλύτερα. 

Start today!

 

Online Υπηρεσία:

Το teamspace Online είναι ο ευκολότερος και γρηγορότερος τρόπος για την εικονική σας τηλε-συνεργασία. Μπορείτε να ενοικιάσετε απλές περιοχές στους δικούς μας servers στο Internet για συγκεκριμένα έργα και για ομάδες εργασίας στο κατάλληλο μέγεθος και διάρκεια.  
Η Online υπηρεσία είναι ιδανική για όσους ξεκινούν πρώτη φορά και για μικρές ομάδες και εταιρίες και είναι έτοιμη προς χρήση άμεσα. Μετατροπές στα γραφικά και στις λειτουργίες δεν είναι δυνατόν να γίνουν σε αυτή την υπηρεσία, μπορούν όμως να γίνουν σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις γίνουν σε ξεχωριστούς servers. 
Περισσότερα


Enterprise Server:

Επιπρόσθετα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το teamspace στη μορφή του  Enterprise Server license. Έτσι θα έχετε τη δυνατότητα δημιουργίας απεριόριστων ομάδων και η τιμή του θα καθορίζεται μόνο από τον συνολικό αριθμό χρηστών. Θα είστε επίσης σε θέση να διασυνδέσετε το teamspace με άλλα συστήματα εσωτερικής πληροφόρησης. 

Οι άδειες χρήσης Enterprise Server μπορούν να εγκατασταθούν ήτε σε δικό μας server ή σε server του δικού σας Intranet ή/και Internet.

Περισσότερα


Enterprise Portal:

Tο teamspace Enterprise Portal είναι μια διασύνδεση ενός  Internet portal, ενός ιδιωτικού συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System) και ενός teamspace Enterprise Server. Έτσι το Enterprise Portal είναι μια συνολική λύση για εταιρίες που χρειάζονται μια προστατευμένη, ευέλικτη και συνολική λύση στο Internet.
Περισσότερα

| FAQ | | About Teamspace  | Disclaimer | Security Statement | Terms of use |

easytools.gr  |   Efficient Solutions LTD Ερμού 73, 105 55 Αθήνα , 210 3244467, 210 3244426, info @ fsolutions.gr  |