ΗΟΜE ΕasyTools 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕλληνικάEnglisch / English
Η Efficient Solutions και τα EasyTools σας προσφέρουν την υπηρεσίαteamspace - Let's work together
„We always had problems organizing our daily works.
Thus teamspace is an easy solution for us.
And it saves us a lot of time and trouble.”

Online project management with teamspace

Worldwide access to all projects at all times. Assignment of "To Dos", priorities, expenditures, planned budgets, assigned workers and start and finish dates for each item. The current progress of the task is registered directly by the assigned worker. Clear diagrams provide an overview of the current state of affairs. Whole projects can be separated into work packages, milestones and sub-tasks. Project structure with arbitrary arrangement depth.


Further features:

Exchange with MS-Project possible, e-mail reminders, Gantt charts, reporting systems and much more.


Reference:
For project management we advise you projectfacts - the system for multi projectmanagement.
You will find more information about projectfacts under: www.projectfacts.com.

Project and task managementStart today!

| FAQ | | About Teamspace  | Disclaimer | Security Statement | Terms of use |

easytools.gr  |   Efficient Solutions LTD Ερμού 73, 105 55 Αθήνα , 210 3244467, 210 3244426, info @ fsolutions.gr  |