ΗΟΜE ΕasyTools 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕλληνικάEnglisch / English
Η Efficient Solutions και τα EasyTools σας προσφέρουν την υπηρεσίαteamspace - Let's work together
„It has never been so easy to give everybody the same data.
No matter where I enter new contact data, with teamspace
all other members have it instantly.”

Online address and contact management with teamspace

You can share contacts, addresses and web-links by using teamspace. Handling all contact data is easy with a wide range of overviews, filter options and reports. An access control system administers the rights for reading and making changes within your team.
Further features include an Outlook synchronization, personal contacts and different categories for your contacts.

ContactsStart today!

| FAQ | | About Teamspace  | Disclaimer | Security Statement | Terms of use |

easytools.gr  |   Efficient Solutions LTD Ερμού 73, 105 55 Αθήνα , 210 3244467, 210 3244426, info @ fsolutions.gr  |