ΗΟΜE ΕasyTools 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕλληνικάEnglisch / English
Η Efficient Solutions και τα EasyTools σας προσφέρουν την υπηρεσίαteamspace - Let's work together
Calendar „With teamspace I have my calendar at
hand anywhere at any time, no matter whether
I’m at the office or on the road.”

Online calendar for groups with teamspace

The teamspace calendar delivers shared calendars for work groups with worldwide access at any time of the day. It incorporates individual time zones, international time & date formats and password protection.

You can share calendars with others and see all appointments in your own personal team room on the Internet. When using the Outlook synchronization, all data is available both in your local Outlook and online within your team’s calendar. Appointments can be assigned to members, categories and types of dates.

Further features:

  • Outlook synchronization
  • recurring appointments and appointments lasting multiple days
  • different types of appointments and freely adjustable categories
  • dates for the whole team, single task groups, individuals and private appointments
  • daily, weekly and monthly views
  • reminders by e-mail or sms and individual reports

 

CalendarStart today!

| FAQ | | About Teamspace  | Disclaimer | Security Statement | Terms of use |

easytools.gr  |   Efficient Solutions LTD Ερμού 73, 105 55 Αθήνα , 210 3244467, 210 3244426, info @ fsolutions.gr  |