ΗΟΜE ΕasyTools 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕλληνικάEnglisch / English
Η Efficient Solutions και τα EasyTools σας προσφέρουν την υπηρεσίαteamspace - Let's work together

Achieve goals together!

teamspace helps you working together perfectly especially in international and intercultural teams. Overcome language and cultural barriers by using an appropriate groupware: teamspace!


International collaboration and worldwide cooperation with the groupware teamspace

To work together efficiently, international teams have to overcome obstacles like different languages, functions and cultures, but also technical problems like time zones or various fonts.teamspace is the perfect tool to carry out international projects. The support of Unicode signs (UTF-8) entries in all international characters like Cyrillic, Japanese or Arabic are possible. They are displayed correctly and can be synchronized with MS Outlook.

Together with individual time zones, multilingualism, different time and date formats and worldwide availability through the Internet, it makes teamspace the ideal system for international teams. Functional and organizational barriers can be overcome easily and information can be distributed quickly.

"Let’s work together" thus is not merely a motto, but is actually implemented into all works with teamspace.
Start today!

| FAQ | | About Teamspace  | Disclaimer | Security Statement | Terms of use |

easytools.gr  |   Efficient Solutions LTD Ερμού 73, 105 55 Αθήνα , 210 3244467, 210 3244426, info @ fsolutions.gr  |