ΗΟΜE ΕasyTools 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕλληνικάEnglisch / English
Η Efficient Solutions και τα EasyTools σας προσφέρουν την υπηρεσίαteamspace - Let's work together
„All together we created something new
and each of us is a part of it!”

Identifying and using new, innovative ideas by the support of your team


Creative, innovative ideas and proposals cannot disappear any longer within your company!

With the Innovation Forum you enable your team to notice new ideas, innovations and suggestions for improvement independently and at any given time. Ideas with a high innovation potential will be identified, sorted out and pursued due to rating all items. Then an authorized idea will be transferred automatically to the task module and also a discussion can be started simultaneously.
Internal ideas and proposals can become easily real innovations for you and your company.
Innovation Forum
A permanent new input here results in a constant stimulation for new ideas in the member’s minds. Therefore a stable internal exchange of ideas and thoughts within your company is ensured.

The module Innovation Forum implies two important things: efficient work and also innovative processing to find the best solution possible.


Additional advantages of the Innovation Forum:

  • Permanent support of teamwork
  • Improvement of the internal communication
  • Stable advancement
  • Strategic targeting


| FAQ | | About Teamspace  | Disclaimer | Security Statement | Terms of use |

easytools.gr  |   Efficient Solutions LTD Ερμού 73, 105 55 Αθήνα , 210 3244467, 210 3244426, info @ fsolutions.gr  |