ΗΟΜE ΕasyTools 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕλληνικάEnglisch / English
Η Efficient Solutions και τα EasyTools σας προσφέρουν την υπηρεσίαteamspace - Let's work together
h

Let’s work together!

teamspace is the universal groupware solution for all work groups. It is multifunctional, can be used at any time and anywhere and offers the perfect surrounding for customers of all sizes and industries. All of that comes at a very reasonable price.


teamspace Demo

We want to present to you in a short demo how teamspace works. We show you how you can:

  • exchange information with team mates and always share the same level of information.
  • work more efficient and faster by using the project management module
  • have world-wide access to information from your projects.
  • work together in international teams in different languages and time zones.
  • have joint calendars and use the Outlook synchronization.
  • use Skype through teamspace
  • communicate using chats, discussion forums and pin boards.


Watch demo

| FAQ | | About Teamspace  | Disclaimer | Security Statement | Terms of use |

easytools.gr  |   Efficient Solutions LTD Ερμού 73, 105 55 Αθήνα , 210 3244467, 210 3244426, info @ fsolutions.gr  |